మెరైన్ మరియు షిప్‌యార్డ్

కాస్కో-కంటైనర్-షిప్1
కాస్కో-కంటైనర్-షిప్2

కాస్కో కంటైనర్ షిప్

కింగ్‌డావో-ఓషన్-గోయింగ్-వెసెల్1
కింగ్‌డావో-ఓషన్-గోయింగ్-వెసెల్2
కింగ్‌డావో-ఓషన్-గోయింగ్-వెసెల్3

కింగ్‌డావో ఓషన్ గోయింగ్ వెసెల్

315f9a24-2623-4770-8d40-c3c24c408085
f59c0168-54c8-4b3d-b96a-e65124a6ae4f
985ed2e3-7e55-4429-a89b-045a991895f4

Zhongshan Kaili సముద్ర సామగ్రి