ఫ్యాక్టరీ టూర్

ఫ్యాక్టరీ ఫోటో

రిసెప్షన్

కార్యాలయం

ఉత్పత్తి లైన్

ఉత్పత్తి

గేర్ పరికరాలు

గేర్ పరికరాలు

U-ఆకారపు ఉత్పత్తి యూనిట్

గిడ్డంగి

గిడ్డంగి

ముడి పదార్థాల గిడ్డంగి

ప్యాకింగ్

రవాణా

బృందం ఫోటో

ఎగ్జిబిషన్ ఫోటో

2018 జర్మనీ వాల్వ్ వరల్డ్ ఎగ్జిబిషన్

దుబాయ్ ఎక్స్‌పో 2018

వియత్నాం వాటర్ ఫెయిర్ 2018

వియత్నాం వాటర్ ఫెయిర్ 2022

థాయిలాండ్ వాటర్ షో 2019

థాయిలాండ్ వాటర్ షో 2022